27-07-2021

На 15 юли EFSA публикува покана за предоставяне на проектни предложения на тема „Оценка и разработване на методи и инструменти за подготовка на следващата фаза от проучванията на храненето на национално ниво (Хранене на населението на ЕС 2) с референтен номер GP/EFSA/DATA/2021/03. С проектни предложения по грантовете на EFSA могат да участват научните организации, които са в списъка на EFSA по чл. 36 от Регламент 178/2002.

Основната цел на настоящата покана е да се анализират методите и инструментите, налични/използвани за проучване на храненето извън проекта EU Menu; да се оценят методите и инструментите, използвани в рамките на EU Menu и данните за консумацията, получени до момента; да се актуализира EU Menu guidance.

Този грант ще предостави безвъзмездни средства под формата на съфинансиране в размер на максимум 200 000 евро. Максималната продължителност на проектите по тази покана е 21 месеца (след началната среща).

Крайният срок за подаване на предложения е 23 септември 2021 г.

Ръководството за кандидати и съответните приложения към поканата са достъпни на електронната страница на EFSA на следния линк:

https://www.efsa.europa.eu/en/art36grants/article36/gpefsadata202103-evaluation-and-development-methods-and-tools-preparation

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив