11-05-2021

На 6 май EFSA публикува гранта Възлагане на нови подготвителни задачи в областите Оценка на риска от пестициди/техни остатъци и Обработка на заявления, касаещи пестициди (Entrusting new preparatory tasks falling within the mission of the EFSA Pesticides Peer Review and Pesticides Residues and Application Desk units ) с референтен номер GP/EFSA/PREV/2021/01.

Тази покана за представяне на предложения има за цел да идентифицира организациите, на които могат да бъдат възложени специфични комбинации от области/задачи, както е подробно описано в поканата, при сключване на рамкови споразумения за партньорство с продължителност до 4 години, като може да се кандидатства за една или повече комбинации от области/задачи.

Крайният срок за подаване на предложения по гранта е 17 юни 2021 г.

Подробна информация за участие в гранта, неговите области/задачи, ръководство за кандидатите и съответните приложения към поканата са публикувани на електронната страница на EFSA, на следния линк:

https://www.efsa.europa.eu/en/art36grants/article36/gpefsaprev202101-entrusting-new-preparatory-tasks-falling-within-mission-efsa

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив