07-06-2022

На 30 май на електронната страница на EFSA са публикувани два нови гранта:

  1. Възлагане на задачи за подпомагане на оценката на риска в областта на здравето на растенията, с референтен номер GP/EFSA/PLANTS/2022/02.

По-детайлна информация за гранта може да получите на следния линк:

https://www.efsa.europa.eu/en/art36grants/article36/gpefsaplants202202-entrusting-support-tasks-area-plant-health-risk-assessment

Крайният срок за подаване на предложения е 9 септември 2022 г.

  1. Разработване на инструменти за обследване за вредители по овощни, иглолистни, палми и декоративни растения в ЕС в зависимост спецификата на културата, с референтен номер GP/EFSA/PLANTS/2022/05.

По-детайлна информация за този грант може да получите на следния линк:

https://www.efsa.europa.eu/en/art36grants/article36/gpefsaplants202205-development-crop-based-survey-tools-plants-pests-fruit

Крайният срок за подаване на предложения е 16 септември 2022 г.

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив