01-06-2021

На 31 май 2021 г. EFSA обяви покана за участие в грант (проект) GP / EFSA / DATA / 2021/02 на тема: Creation of Open Access EU Food Composition Database (EU FCDB) and related datasets.

Този грант има за цел разработване, публикуване и поддържане на Европейска база данни за състава на храните с отворен достъп (Creation of Open Access EU Food Composition Database - EU FCDB) и въздействието на околната среда върху базата данни за храни  (Environmental Footprint of Food Database - EFF Database).

Крайният срок за подаване на предложения по този грант е 15 септември 2021 г.

Подробна информация за участие в гранта, неговите направления, ръководство за кандидатите и съответните приложения към поканата е публикувана на електронната страница на  EFSA - https://www.efsa.europa.eu/en/art36grants/article36/gpefsadata202102-creation-open-access-eu-food-composition-database-eu-fcdb.

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

 

Архив