09-09-2020

EFSA обяви покана за участие в грант (проект) GP/EFSA/ALPHA/2020/02 на тема: “Reduce risk assessment uncertainties: data collection on antibiotics for control of plant pathogenic bacteria”.

Основна цел на проекта е намаляване на несигурността при оценка на риска от патогенни бактерии, причиняващи системни болести по растенията.

Можете да намерите повече информация и конкретни цели на поканата на следния линк: https://www.efsa.europa.eu/en/art36grants/article36/gpefsaalpha202002-reduce-risk-assessment-uncertainties-data

Краен срок за подаване на предложения - 30 октомври 2020 г.

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

 

 

Архив