22-12-2021

На 22.12.2021 г.  EFSA публикува покана за участие в грант (проект) GP/EFSA/ALPHA/2021/11 на тема: ‘’ Development of a crop-based survey approach for potato pest’’.

Този грант има за цел идентифицирането на партньори от списъка с компетентните организации по чл. 36 (Регламент (ЕО) № 178/2002), които да подкрепят EFSA относно  дейностите по надзора на вредителите, попадащи в мисията на Екипа за опазване здравето на растенията. Заинтересованите страни трябва да подкрепят EFSA при разработването на методология и инструменти за подпомагане на държавите членки при планирането и подготовката на проучване на вредители по картофите, по-специално при постигането на следните резултати:

1          Карти за изследване на вредители

  1. Нова експертна система
  2. Проучвания на множество вредители по картофите
  3. Семинар и уебинар относно изследванията във връзка с вредителите по картофите

Проекта се финансира въз основа на навременни постижения, възлизащи на максимум 200 000 EUR за двете години срок на споразумението за партньорство.

Крайният срок за подаване на предложенията е 15 февруари 2022 г.

Връзка към уеб страницата на EFSA с повече подробности относно конкретните цели, ръководството за кандидатите и съответните приложения към поканата, можете да намерите тук: GP/EFSA/ALPHA/2021/11: Development of a crop-based survey approach for potato pest | EFSA (europa.eu).

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив