28-09-2020

На 22 септември 2020 г. EFSA обяви покана за участие в грант (проект) GP/EFSA/AMU/2020/03 на тема: “Automating some specific steps of Systematic Review process using Artificial Intelligence”, разделен на два лота, както следва:

  • Лот 1: Има за цел да подкрепи EFSA в сътрудничеството й с ICASR (International Centre for Advance Studies and Research);
  • Лот 2: Има за цел да повиши нивото на автоматизация при извличане на данни.

Можете да откриете повече подробности, и конкретните цели на поканата на следния линк:  http://www.efsa.europa.eu/en/art36grants/article36/gpefsaamu202003-support-automating-some-specific-steps

Крайният срок за подаване на предложения е до 15 януари 2021 г.

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив