02-03-2023

На 28 февруари на уебсайта на EFSA е публикуван грант „Подкрепа на EFSA при оценката на риска от алтернативни методи за употреба и унищожаване на странични животински продукти и производни продукти“ с референтен номер GP/EFSA/BIOHAW/2023/01:

https://www.efsa.europa.eu/en/art36grants/article36/gpefsabiohaw202301-support-efsa-risk-assessment-alternative-methods-use-and

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 11 май 2023 г.  17 май.

Тази покана има за цел да подпомогне оценките, извършвани от панел BIOHAZ на EFSA и от работната група по приложенията на алтернативни методи за употреба или унищожаване на странични животински продукти/производни продукти, свързани с разработването на научни становища.

Чрез тази покана EFSA възнамерява да идентифицира един или няколко партньора сред организациите по член 36, с които ще бъде подписано рамково споразумение за партньорство за 4 години.

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив