25-04-2023

Срокът за участие в грант „Подкрепа на EFSA при оценката на риска от алтернативни методи за употреба и унищожаване на странични животински продукти и производни продукти“ с референтен номер GP/EFSA/BIOHAW/2023/01 все още не е изтекъл:

https://www.efsa.europa.eu/en/art36grants/article36/gpefsabiohaw202301-support-efsa-risk-assessment-alternative-methods-use-and

Във връзка с гранта са публикувани и отговори на зададените от заинтересованите потенциални кандидати въпроси:

https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/documents/art36/gpefsabiohaw202301/clarification-1-animal-by-product.pdf

като пояснението и съответната Корекция 1 станаха част от него:

https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/documents/art36/gpefsabiohaw202301/corrigendum-1-animal-by-product.pdf

 

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив