27-09-2022

EFSA публикува покана за участие в грант „Refining the methodology for verifying the GLP compliance of studies submitted within an application for regulated products“ с референтен номер GP/EFSA/FDP/2022/02.

Подробна информация за кандидатстване по гранта може да получите на електронен адрес:

https://www.efsa.europa.eu/en/art36grants/article36/gpefsafdp202202-refining-methodology-verifying-glp-compliance-studies.

Крайният срок за кандидатстване е 12 октомври 2022 г.

По грантовете на EFSA могат да кандидатстват само научни организации, които са в списъка на компетентните организации съгласно чл. 36 от Регламент (ЕО) 178/2002 и Регламент (ЕО) 2230/2004 на Комисията (https://efsa.force.com/competentorganisations/s/).

 

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив