03-12-2021

На 30.11.2021 г.  EFSA публикува покана за участие в грант (проект) GP/EFSA/NUTRI/2021/01 "Подкрепа за ЕОБХ в оценката на безопасността на новите храни и нови източници на хранителни вещества"

Този грант има за цел идентифицирането на партньори от списъка с компетентните организации по чл. 36 (Регламент (ЕО) № 178/2002), на които EFSA да възлага периодично за 4 годишен период определени отговорности по отношение подготвителната работа за оценка на безопасността на нови храни и нови източници на хранителни вещества, извършвана от EFSA. Спечелилите безвъзмездната финансова помощ усвояват средствата въз основа на постигнатите резултати (приноси) по специфична възложена задача в рамките на определен срок.

Заинтересованите кандидати следва да имат компетентност в поне една от посочените 7 области:

  1. Характеристика на продукта;
  2. Оценка на приема;
  3. Абсорбция, разпределение, метаболизъм и екскреция (ADME) и бионаличност;
  4. Физиологични норми за хранене;
  5. Токсикологична информация;
  6. Клинични проучвания;
  7. Алергенност.

Крайният срок за кандидатстване от страна на заинтересованите лица е 17 февруари 2022 г.

В случай на въпроси, свързани с тази покана, не се колебайте да ги адресирате на e-mail адрес EFSAProcurement@efsa.europa.eu, като посочите референтния номер на поканата.

На уеб страницата на EFSA тук са публикувани съответните приложения по обявения проект, а публикациите на EFSA в социалните медии по темата можете да следите тук, тук и тук.

 

-----

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив