21-01-2022

EFSA публикува покана за проектни предложения за сътрудничество в областта на оценката на риска от натрупване на пестициди, приети с храни, с референтен номер Ref GP/EFSA/PLANTS/2022/01.

Основната цел на този грант е да се организира процеса на кумулативна оценка на риска (Cumulative Risk Assessment – CRA) под формата на съвместна дейност между EFSA и компетентни национални организации. Това ще подобри споделянето на опит в ЕС и ще допринесе за постигане на стратегическата цел на EFSA „Изграждане на капацитет за научна оценка и общество на знанието в ЕС“.

С проектни предложения по грантовете на EFSA могат да участват научните организации, които са в списъка на EFSA по чл. 36 от Регламент 178/2002.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 29 април 2022 г.

Подробна информация за гранта е публикувана на електронната страница на EFSA:

https://www.efsa.europa.eu/en/art36grants/article36/gpefsaplants202201-cooperation-efsa-area-cumulative-risk-assessment-dietary

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив