28-02-2023

Крайният срок за кандидатстване по грант GP/EFSA/PLANTS/2022/09 - „Оценка на параметрите за изследване на приоритетни неприятели“ е удължен.

Подробна информация за гранта може да получите на уебсайта на EFSA:

https://www.efsa.europa.eu/en/art36grants/article36/gpefsaplants202209-estimation-pest-survey-parameters-priority-pests

Новият краен срок за подаване на проектни предложения е 12 април.

Целта на грант GP/EFSA/PLANTS/2022/09 е да се направи оценка на чувствителността на методите, на относителния риск и на дизайна на проучванията, касаещи приоритетни вредители в следните две направления:

1. Изготвяне на експериментални и статистически протоколи за количествено определяне на ключовите параметри на изследването;

2. Събиране на данни за Expert Knowledge Elicitation (EKE) за количествено определяне на ключовите параметри на изследването.

Заинтересованите организации могат да кандидатстват по едно или повече направления, като за всяко направление се прави отделно проектопредложение.

 

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/
 

Архив