25-04-2023

На 21 април EFSA публикува грант на тема „Entrusting support tasks in the area of Plant Health Risk Assessment - Risk Assessment related to High Risk Plants and other Agricultural plants“ с референтен номер GP/EFSA/PLANTS/2023/01:

https://www.efsa.europa.eu/en/art36grants/article36/gpefsaplants202301-entrusting-support-tasks-area-plant-health-risk-assessment

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 29 юни 7 юли 2023 г.

Основната цел на тази покана е да предостави подкрепа за оценка на риска за стоки и/или оценка на третирането на стоки, получени от селскостопански растения, растителни и други продукти, включително растения по смисъла на чл. 42, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/2031.

По тази покана се очаква да бъдат сключени две рамкови споразумения с продължителност четири години с максимален бюджет 1 000 000 евро.

 

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив