10-05-2023

На 5 май EFSA публикува обява за участие в грант Подкрепа при спешни разрешения в областите здраве на растенията и пестициди с референтен номер GP/EFSA/PLANTS/2023/02:

https://www.efsa.europa.eu/en/art36grants/article36/gpefsaplants202302-support-urgent-authorisations-plant-health-and-pesticides

Крайният срок за кандидатстване по този грант е 21 август 2023 г.

Целта на грант GP/EFSA/PLANTS/2023/02 е да се разработят протоколи за оценка при спешни разрешения за пестициди, предоставени съгласно чл. 53 от Регламент (ЕС) 1107/2009, по-конкретно за:

инсектициди и акарициди;

фунгициди и бактерициди;

други активни вещества (напр. почвени фумиганти, хербициди и нематоциди).

Максималният бюджет е 1 милион евро, а договорът сключен по този грант ще бъде с продължителност до 43 месеца.

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив