20-06-2023

ЕОБХ публикува покана за участие в грант, с референтен номер GP/EFSA/PLANTS/2023/04 - Develop a stepwise approach for a fit for purpose risk assessment, in particular for low concern active substances and uses.

Повече информация е публикувана на следния линк: GP/EFSA/PLANTS/2023/04: Develop a stepwise approach for a fit for purpose risk assessment, in particular for low-concern active substances and uses | EFSA (europa.eu)

Краен срок за кандидатстване – 15.09.2023 г.

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив