10-05-2023

На 25 април EFSA публикува грант GP/EFSA/PLANTS/2023/06: Experimental and observational evidence to reduce knowledge gaps for risk assessment of new and emerging plant pests:

https://www.efsa.europa.eu/en/art36grants/article36/gpefsaplants202306-experimental-and-observational-evidence-reduce-knowledge

Целта на този грант е чрез изследвания и проучвания да се намалят пропуските в знанията, необходими за оценка на риска от нови и възникващи неприятели и заболявания по растенията.

Грант GP/EFSA/PLANTS/2023/06 е разделен на три направления:

1: Изследване разпространението на растителни патогенни видове от род Colletotrichum, наскоро подложени на таксономични промени, на територията на Европа и глобално (максимална продължителност на проекта 3 години, максимален бюджет 300 000 евро).

2: Проучване на епидемиологията и контрол на заболяването черни петна по цитрусовите, причинено от фитопатогенната гъба Phyllosticta citricarpa, в средиземноморските райони за отглеждане на цитрусови плодове в Тунис (максимална продължителност на проекта 4 години, максимален бюджет 500 000 евро).

3: Проучване биологията на цикадата Draeculacephala robinsoni, вид наскоро въведен в ЕС, и изследване на капацитета ѝ като вектор на Xylella fastidiosa (максимална продължителност на проекта 4 години, максимален бюджет 400 000 евро).

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 30 юни 2023 г.

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив