09-05-2023

На 28 април EFSA публикува грант Retrospective Cumulative Risk Assessment (CRA) of dietary exposure to pesticide residues“ с референтен номер GP/EFSA/PREV/2023/03:

https://www.efsa.europa.eu/en/art36grants/article36/gpefsaprev202303-partnership-efsa-retrospective-cumulative-risk-assessment

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 30 юни 2023 г.

По грантове могат да кандидатстват организации, включени в списъка по член 36.

Поканата за участие в грант GP/EFSA/PREV/2023/03 има две направления:

  1. оценка на опасността (с максимален бюджет 2,9 милиона евро);
  2. оценка на кумулативната експозиция (с максимален бюджет 1,1 милиона евро).

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив