18-09-2020

На 15 септември 2020 г. EFSA обяви покана за участие в грант (проект) GP/EFSA/SCER/2020/03 на тема: Use of New Approach Methodologies (NAMs) for the hazard assessment of nanofibers, разделен на два лота, както следва:


- Лот 1: nanocellulose oral exposure: gastrointestinal digestion, nanofibers uptake and local effects
- Лот 2: exploring the use of gut-on-a-chip models

Можете да откриете повече подробности, и конкретните цели на поканата на следния линк: https://www.efsa.europa.eu/en/art36grants/article36/gpefsascer202003-use-new-approach-methodologies-nams-hazard


Краен срок за подаване на предложения - 3 ноември 2020 г.

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив