31-05-2021

30.10.2009г., Брюксел

 

На 30.10.2009г. Европейската комисия (DG SANCO - ГД „Здраве и потребители”) организира в Брюксел конференция на тема „Грипът и допирните точки между хората и животните.

Конференцията се организира в рамките на Седмицата на ветеринарната медицина в ЕС 2009, която популяризира концепцията „Общо здравеопазване” и отчита връзката между здравето на животните и хората, подчертавайки значимостта на координирания подход в работата на ветеринарния и здравен сектори.

 Второто издание на Седмицата на ветеринарната медицина в ЕС, която се организира в партньорство с Федерацията на ветеринарите в Европа (ФВЕ), се проведе от 28 септември до 4 октомври 2009 г. Идеята за Седмица на ветеринарната медицина в ЕС възникна през 2008 г. и нейното ключово послание, подчертаващо връзката между животните и общественото здраве, „Животни + Хора = Общо здравеопазване“, беше запазено и през Седмицата на ветеринарната медицина в ЕС през 2009 г. Целта на седмицата беше да популяризира концепциите за партньорство и общуване, двата основополагащи принципа на Стратегията на Европейския съюз за здравето на животните ( 2007 – 2013г.), която предвижда «По-добре превенция, отколкото лечение».
 
Седмицата беше открита с конференция на високо равнище в Брюксел в понеделник, 28 септември, под надслов „Животни + Хора = Общо здравеопазване“. Основното послание на конференцията беше, че болестите по животните оказват все по-голямо влияние върху общественото здраве и затова поддържането на високи стандарти за здраве при животните има положителен ефект върху човешкото здраве и здравословното състояние на потребителите. Освен това по време на или около Седмицата на ветеринарната медицина в ЕС в държавите членки се състояха редица прояви на национално равнище, организирани от няколко факултета по ветеринарна медицина в ЕС.

В качеството си на един от основните партньори на седмицата на ветеринарната медицина в ЕС, Генерална дирекция „Здраве и потребители“ (DG SANCO) на Европейската комисия има за цел, освен другите приоритети, защита и подобряване на ветеринарно-санитарния статут и здравословното състояние на животните в ЕС, по-специално на животните, отглеждани за производство на храни, като допуска вътрешнообщностна търговия и внос на животни и животински продукти съгласно съответните ветеринарно-санитарни стандарти и международни задължения. Биосигурността е неразделна част от стратегията на ЕС за здравето на животните за периода 2007 – 2013 г.

Във връзка с поредицата действия, насочени към биосигурността по границите, DG SANCO ще работи в тясно сътрудничество с Генерална дирекция „Данъчно облагане и митнически съюз“, която отговаря за управлението, защитата и развитието на митническия съюз като съществена част от защитата на външните граници на Европейския съюз.

В допълнение, ще бъдат включени и други генерални дирекции като Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“, Генерална дирекция „Енергетика и транспорт“, Генерална дирекция „Търговия“, както и европейските институции (Европейския парламент и Европейския съвет).

пълният текст

Архив