27-04-2017

ДОКЛАД ОТНОСНО ПЕСТИЦИДНИТЕ ОСТАТЪЦИ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПРЕЗ 2015 ГОД., ЕВРОПЕЙСКИ ОРГАН ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ* [LINK]http://focalpointbg.com/files/Publications/april17/%D0%A6589Europe-pesticides_residues2015.pdf - РЕЗЮМЕ[/LINK]

Архив