07-04-2021

                           Да спрем АЧС

Информационни материали за АЧС, изготвени от EFSA и преведени на български език, в рамките на кампанията STOP ASF - https://www.efsa.europa.eu/en/StopASF#

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

 

Архив