21-07-2021

На 13-ти юли 2021 г., EFSA публикува две нови свободни работни позиции за длъжностите:

  1. Специалист по статистика и биоинформатика (Statistician & Bioinformatician) с краен срок за кандидатстване до 23.08.2021 г.;
  2. Ръководител на отдел за оценка на риска (Head of Risk Assessment Services Department) с краен срок за кандидатстване до 07.09.2021 г.

Можете да кандидатствате по тези обяви, ако обмисляте за себе си възможността да допринесете за развитието на науката и готовността на екипа на EFSA да посрещне бъдещите предизвикателства, но също бихте могли да разпространите информацията за тези две обяви във вашите мрежи от контакти.

Повече информация за двете обяви е публикувана на електронната страница на EFSA, съответно за първата позиция: https://careers.efsa.europa.eu/jobs/statistician-bioinformatician-270 и за втората позиция:  https://careers.efsa.europa.eu/jobs/head-of-risk-assessment-services-department-276.

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив