18-03-2015

На 6 и 7 октомври 2010 г. в Будапеща, Унгария, се състоя поредната 9-та среща на фокалните центрове към EFSA по оценката на риска. В срещата участваха всички 27 страни-членки, а като наблюдатели взеха участие представители от Македония и Хърватска. България бе представена от ръководителя на българския фокален център доц. д-р Тери Врабчева. Домакините разказаха за структурата на унгарската система за безопасност на храните, като особено място бе отделено на Офиса по безопасност на храните, който се занимава с оценката на риска. В Офиса работят 18 души и има бюджет 0.5 мил. евро. Независима организация, която работи по оценката и комуникацията на риска, координация на институциите и международните връзки. Друга основна тема на срещата бе последна информация относно базата данни на EFSA за експерти по оценката на риска. Досега са подадени 2810 заявления за регистриране в базата, като от тях са одобрени 2454. От България са изпратени 37 заявления и от тях са одобрени 30 експерти. След 1.5 години ще се направи цялостна преоценка на базата. На срещата бе разгледан и въпроса за организациите по чл. 36. Досега в списъка на EFSA фигурират 371 организации, а през ноември се очаква да влязат в списъка новите организации. България е представена от 8 университета и научни институти, като още 4 са подали искане за включване в списъка. През 2010 г. EFSA е обявила 9 проекта, през 2011 г. се очаква обявяването на нови 15 проекта за организациите по чл. 36. На срещата в Будапеща бе представена работата на Евробарометър и новите инициативи на отдела по комуникация на риска. Важно място в дискусиите бе отделено на предстоящите отчети на фокалните центрове, които трябва да бъдат изпратени до 15 ноември. EFSA е създала работна група, която ще изработи модули за обучение по оценката на риска и от следващата година ще се изработи програма за обучение, която да обхване всички европейски страни.


alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

Архив