30-04-2020

На 29 април 2020г. EFSA публикува първите доклади за кумулативен риск във връзка с употребата на пестициди, както следва:

  • Научен доклад относно характеризиране на кумулативния риск при прием на храни, замърсени с пестициди, които имат остри ефекти върху нервната система, достъпен тук - http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6087
  • Научен доклад относно характеризиране на кумулативния риск при прием на храни, замърсени с пестициди, които имат хронично въздействие върху щитовидната жлеза, достъпен тук - http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6088

Двата доклада бяха финализирани след двумесечен консултативен период, през който EFSA получи обратна информация от различни заинтересовани страни, включително национални институции, академични среди, неправителствени организации и търговски асоциации.

Общият извод за двете оценки е, че потребителският риск от кумулативно излагане на пестициди чрез храни, варира в различна степен на сигурност, под прага, за който е необходимо предприемане на регулаторни мерки за всички обхванати групи от населението.

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив