18-03-2015

На 26 май 2010  г. от 9 до 17 часа в сградата на НЦООЗ, София, бул. „Акад. Иван Ев. Гешов” 15, ще бъде проведен «Ден на Европейския орган по безопасност на храните».
Инициативата се провежда от Българския фокален център към Европейския орган по безопасност на храните (EFSA) под патронажа на Националния център по опазване на общественото здраве.
На всички заинтересовани граждани и организации ще бъде предложена актуална информация в областта на безопасността на храните.

Архив