18-03-2015

На 2 и 3 февруари 2011 г. в Парма, Италия, се състоя поредната 10-та среща на фокалните центрове към EFSA по оценката на риска. В срещата участваха всички 27 страни-членки. България бе представена от ръководителя на българския фокален център доц. д-р Тери Врабчева. Основните въпроси, обсъждани на срещата бяха: средно-срочен план на EFSA за научно коопериране със страните-членки; базата данни на EFSA за експерти по оценката на риска – по-нататъшно развитие и усъвършенстване; новите грантове за 2011 г. за институтите по чл. 36 на обща стойност 2.26 млн. евро; подновяване на научния комитет и на 8 панела на EFSA през 2011 г. за следващия 3-годишен мандат; информация на Eurobarometer за приключилото проучване; проблеми и предизвикателства пред нанотехнологиите и оценката на риска; информация от срещата на Консултативния съвет; отчет за дейността на фокалните центрове за 2010 г.; информация за събития, организирани от националните фокални центрове на страните-членки през 2010 г.; състояние на електронната платформа за обмен на научна информация.

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

Архив