18-06-2018

 

Информация за потребителите

Защо ирландските свински продукти и бекон бяха изтеглени от пазара?

 
Наскоро в свинско месо, произведено в Ирландия бяха открити диоксини. Тъй като всички ирландски прасета се колят и преработват в едни и същи преработвателни предприятия, невъзможно е да се направи разграничение между продуктите, които са дали положителна реакция и тези, които не са. От гледна точка на безопасността на потребителите, всички месни продукти и бекони са изтеглени от пазара.


Възможно ли е да съм бил експониран на диоксини? 

Потребителите са експонирани на ниски нива диоксини ежедневно от доста широк спектър от източници, включително емисии от коли, пушене и огън. Досега работата, извършена от Ирландския орган по безопасност на храните показва, че общата експозиция на потребителя в Ирландия е ниска в сравнение с други европейски страни и доста под максималния прием, определен от международни органи по оценка на риска.
За да се гарантира пълна защита на потребителите, това максимално ниво на прием включва много широки граници на безопасност в сравнение с всяко ниво, което може да има въздействие върху опитни животни. Затова, повишената краткотрайна експозиция е много малко вероятно да доведе до здравни последици.

Трябва ли да бъда загрижен? 
Въпреки че не е законно диоксини да присъстват в храната, възможният риск за здравето на потребителя е много нисък.

Може ли да имам някои продукти в къщи, които да съдържат диоксини?
Всички сурови и готвени свински и беконови продукти е възможно да бъдат замърсени. Те включват:

 • Свинско
 • Бекон
 • Нарязан бекон
 • Свински наденици
 • Месо за наденици
 • Пържоли
 • Вътрешности от прасе (бъбреци, черен дроб, сърце)
 • Солени свински крачета
 • Колбаси
 • Шунка
 • Наденици (направени с ирландско месо)
 • Черен пудинг
 • Бял пудинг
 • Сланина
 • Черва за наденица
 • Свински пастет
 • Пай със свинско
 • Готови сандвичи с шунка
 • Готови сандвичи с бекон
 • Осолено тлъсто свинско
 • Готова пица с шунка, пеперони, бекон (приговена с ирландско свинско/бекон)
 • Готови ястия с ирландско свинско/бекон като съставка

За препоръчване е да не се ядат храни, които могат да бъдат замърсени.

Продукти, които не са включени са:

 • Свински желатин
 • Продукти със свински желатин, като сладкиши
 • Сухарчета и снаксове
 • Сосове със съдържание на свинско/шунка
 •  
 • Какво да правя с продуктите, които имам в къщи? 
  Не трябва да консумирате продуктите. Трябва да ги изхвърлите с отпадъците от домакинството си. Можете също да отнесете продукта в магазина, от който сте го купили и може да Ви предложат компенсация. Повечето търговци приемат върнати продукти.
 •  
 • Мога ли да изхвърля продукта за рециклиране или на сметището? 
  Продуктът трябва да отиде на сметището.
 •  
 • Ако съм ял замърсен продукт, увредено ли е здравето ми? 
  Няма риск от незабавно заболяване. Ако сте яли замърсен продукт, рискът е вероятно минимален, все пак разумно е да се яде от него повече. Дълготрайната висока експозиция е причина за тревога.
 •  
 • Бременна съм, засегнало ли е това бебето ми? 
  Рискът от тази краткотрайна експозиция е минимален и не е притеснение за здравето на майката и бебето. Рискът от диоксини е свързан с висока експозиция в продължителен период.

Трябва ли да продължа да кърмя бебето си? 
Да, трябва да продължите да кърмите бебето си. Експозицията на диоксини е била краткотрайна, а рискът се свързва с продължителна експозиция на високи нива. 

Повлияват ли диоксините върху децата? 
Децата се повлияват от диоксините по същия начин, както и децата. Ако детето Ви е яло замърсен продукт, не е вероятно да бъде повлияно. Тази експозиция е краткотрайна, а рискът се свързва с продължителна експозиция на високи нива.

Всички свински продукти ли са засегнати? 
Не, оценено е, че е засегнато около 10% от свинското месо. Тези 10% са били преработени (и смесени) с около 80% от цялото свинско месо, ппизведено в Ирландия. Има свинско на пазара, което не е замърсено и когато бъде идентифицирано, ще бъде отново на пазара.

Ако рискът е много малък, защо са изтеглени свинските продукти и беконът от пазара? 
Диоксините са токсични и упорити и не е необходими потребителите да бъдат експонирани на тях. Освен това присъствието им в храни е незаконно.

Какво става с органично произведените свински меса и продукти? 
Изтеглянето засяга всички свински продукти и бекони, включително органично произведените. Те ще бъдат освободени от инспекторите, когато се докаже че са безопасни. 


ОБЩО

Как се замърсява храната с диоксини? 
Замърсяването на храните с диоксин става от два източника. Основният са фуражите, които съдържат замърсени компоненти. Вторият източник е замърсяването, което идва от околната среда, в която се отглеждат животните.

Как се замърсило ирландското свинско месо и бекона с диоксини? 
Фуражите от един източник, който беше проверен наскоро и показа положителни резултати за  диоксин са били разпределени към много големи ферми и са били дадени на прасетата.

Какво са диоксините? 
Диоксините са персистентни химични замърсители в околната среда. Въпреки че има естествени източници на диоксини като горските пожари, диоксините са обикновено странични продукти на някои промишлени горивни и химични процеси.

Какво са “персистентните” химикали? 
Това са химикали, силно резистентни на процеси на разпадане и за това са устойчиви в околната среда, след което влизат в хранителната верига.

Могат ли диоксините да причинят рак? 
Има данни, подсказващи, че експозицията на много високи нива на диоксини (след промишлени аварии) е свързана с повишаване на честотата на рак сред хората.

Има ли определени максимални нива за диоксини в храни? 
Регламент на Комисията No 1881/2006, рамковото законодателство на ЕС, което дава максимални нива на замърсители в храни, определя максимални нива (MLs) за диоксини в храни. MLs са определени на максимално ниските постижими нива за гарантиране на безопасността за здравето на потребителя.

Има ли определени максимални нива за диоксини във фуражи? 
Да. Има отделно законодателство за нивата на диоксини и PCBs в храни за животни, тъй като това е важен източник за замърсяване на храната за хората.

Какви нива са намерени в свинското месо? 
Тестваните проби са показали широк интервал от нива, всички надвишаващи нормативно определените.

Как са открити диоксините? 
Департаментът по земеделие, рибовъдство и храни е открил присъствието на маркер PCBs, показателен за замърсяване с диоксин в свинска мазнина по време на рутинна проверка на хранителната верига за различни замърсители. Пробите са изпратени в Обединеното кралство за определяне дали има присъствие на диоксини. Резултатите са потвърдили, че в пробите има диоксини.

Проведено ли е рутинно пробовземане или това е открито случайно? 
Ирландският орган по безопасност на храните, в сътрудничество с агенциите си, извършва редовни проверки на нивата на диоксини и PCBs в хранителната верига. Годишно за PCBs се анализират около 70 проби от свинска мазнина. Преди това проверките са показвали, че тези нива в ирландската храна са по-ниски отколкото в други индустриализирани страни.

Има ли други замърсени месни продукти? 
До момента няма проби от други меса с положителна реакция за диоксини.

 Ирландски орган по безопасност на храните

Food Safety Authority of Ireland
Abbey Court, Lower Abbey Street, Dublin 1
Tel: + 353 1 817 1300. Fax: + 353 1 817 1301. Email: 
info@fsai.ie

Архив