31-05-2021

Повече информация за Дирекция "Европейска координация и международно сътрудничество и проекти" към БАБХ, можете да намерите тук - https://www.bfsa.bg/bg/Page/department_eu/index/department_eu/%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%95%EF%BF%BD

 

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив