17-03-2015

22 март 2011

Европейският орган по безопасност на храните (EFSA) и Европейският център за превенция и контрол на болестите (ECDC) публикуваха годишния си доклад за зоонозите и взривовете от хранителни заболявания в ЕС за 2009 г. Докладът показва, че случаите със Salmonella у хора са намалели със 17% през 2009, отбелязвайки намаляване за пета следваща година. Докладът показва и че между 2008 и 2009 г. броят на стадата кокошки-носачки, заразени със Salmonella е намалял с 9%.

Кампилобактериозата остава най-докладваната зоонотична болест у хора, показвайки слабо повишаване със 198252 случая през 2009 в сравнение със 190566 през 2008 (+4%). В храни, Campylobacter, който може да причини диария и треска, беше главно откриван в сурово птиче месо и в живи животни, намиран е в птици, прасета и говеда.

Намаляването на случаите със Salmonella у хора е голямо постижение и показва, че контролните мерки, въведени от страните членки на ЕС и Европейската комисия работят. EFSA, в сътрудничество с партньорите си, ще продължи да подкрепя всички усилия за намаляване на всички зоонотични болести в ЕС”, каза Хюбърт Делуйкер, Директор на Научното сътрудничество и подпомагане в EFSA.

Андреа Амон, ръководител на отдела за наблюдение в ECDC, добави: “Съчетаването на наблюдението на болестите у хора с информация от храните и животните осигурява безценна информация, която позволява на Европейската комисия да насочва  мерки за контрол ефективно в цяла Европа. ECDC ще продължи интензивно да си сътрудничи с всички партньори, за намаляване на честотата на тези болести.”

Отчетът показва, че целите за намаляване, определени от Европейската комисия за намаляване на разпространението на Salmonella у птици, яйца и пилешко месо най-вероятно са основните причини за намаляването на броя на случаите с хора. Докладът показва, че през 2009 17 страни членки изпълниха своите цели за намаляване на Salmonella при кокошки-носачки и че делът на ятата от кокошки носачки в ЕС, заразени с целевите видове Salmonella продължава да намалява (3.2% през 2009, в сравнение с 3.5% през 2008).

Salmonella, която е втората по ред най-често докладвана зоонотична инфекция при хора, през 2009 г. отчита 108614 случая с хора, в сравнение със 131468 през 2008. Болестта, която причинява, салмонелоза, обикновено се проявява с треска, диария и коремни спазми. За по-уязвимите групи, като малки деца и стари хора, може в някои случаи да се наложи и болнично лечение. Salmonella остава и най-честата причина за взрив от хранителни заболявания; намерена беше най-често у пилета, пуйки и свинско месо.

Докладът дава и обзор на други хранителни заболявания. Listeria- заразяванията у хора показват увеличение с 19% през 2009 в сравнение с 2008, с 1645 потвърдени случаи. Listeria е известна с висока честота на фатален изход, засягайки глявно уязвимите групи, такива като старите хора. Докладът оценява, че през 2009 от листериоза в ЕС са починали около 270 души – смъртност от 17% сред засегнатите от заболяването. В храни може да се намери в готови храни, такива като пушена риба и топлинно преработени месни продукти и сирена.

Веротоксигенната Escherichia coli (VTEC) дава 3573 случая на заболяване у хора през 2009, бележейки слабо повишение спрямо 2008. VTEC най-често е докладвана в говеда и месо от тях. Броят на случаи с хора с Yersinia enterocolitica, друга бактерия, главно откривана в прасета и месо от тях, е намалял през 2009 до 7595.

Докладът казва, че 5550 взрива на хранителни заболявания са регистрирани в ЕС през 2009 г., засягащи 48964 души, причинявайки 46 смъртни случаи. Най-често отчитаните причини за взривовете на хранителни заболявания бяха Salmonella (31%), вируси (19%) и бактериални токсини (10%). Най-големите източници бяха яйцата и яйчните продукти , смесените и бюфетни храни и свинско месо и продукти от него.

Отчетът обхваща 14 зоонотични заболявания, включително Ку-треска, бруцелоза, туберкулоза по говедата, бяс и две паразитни зоонози – трихинелоза и ехинококоза. Пълната версия на доклада с данни по страни и приложения може да се намери на страниците на EFSA и ECDC.

Зоонозите са инфекции и заболявания, които се предават пряко или непряко между животни и хора, например при консумация на заразени храни или при контакт със заразени животни. Тежестта на тези заболявания у хора варира от слаби симптоми до животозастрашаващи състояния. За превенция на зоонозите, важно е да се идентифицира кои животни и храни са главен източник на инфекция. За тази цел от всички страни членки на ЕС се събира и анализира информация, насочена към опазване на човешкото здраве.

През 2009 г. 27 страни членки и 4 европейски държави, не членуващи в ЕС подадоха информация за наличие на зоонози и зоонотични агенти на Европейската комисия, EFSA и ECDC. С помощта на Колабориращия център по зоонози в Копенхаген, EFSA и ECDC заедно анализираха всички данни и публикуваха резултатите в доклада.

За осигуряване на безопасността на храните, потребителите също трябва да изиграят своята роля. Препоръчва се спазването на добри хигиенни практики при приготвянето на храните и пълно сготвяне на ястията. Повече информация може да се намери от документа на Световната здравна организация (WHO) “Пет ключа към по-безопасна храна”.

 

 

Архив