17-03-2015

 

EFSA е изготвила доклад за нивата на акриламид в храни за 2007г. въз основа на данни, предоставени от различни европейски държави. В сравнение с периода 2003 – 2006г. нивата на акриламид са се покачили в бисквити, зърнени закуски, пържени картофи и картофени продукти, предназначени за готвене в домашни условия, а са се понижили в кафе, хляб, картофени чипсове и други продукти.

 

Препоръката на Европейската комисия за мониторинг на нивата на акриламид в храни от 3 май 2007г. изисква страните-членки да извършват мониторинг на тези нива в определени храни ежегодно. Тези данни се изпращат директно на EFSA до 1 юни всяка година. Общо 21 страни-членки на Европейския съюз и Норвегия са представили резултатите за съдържанието на акриламид в хранителните продукти. Използваните категории храни са следните: пържени картофи, картофени чипсове, картофени продукти, предназначени за готвене в домашни условия, хляб, зърнени закуски, бисквити, печено кафе, стерилизирани бебешки храни в стъклени буркани, бебешки храни на зърнена основа и други продукти. Бяха представени общо 2715 резултата за храни, от които са взети проби през 2007г.

 

EFSA сравни резултатите от 2007г. с тези, събрани от Института за референтни материали и измервания към Европейската комисия за периода от 2003 до 2006г. Имаше статистически значими разлики в двата случая. Храните бисквити, зърнени закуски, пържени картофи и картофени продукти, предназначени за готвене в домашни условия показаха по-високо съдържание на акриламид през 2007г. в сравнение с периода 2003 – 2006 г. Кафето, хлябът, картофените чипсове и други продукти показаха по-ниски нива. Нямаше статистически значима разлика за съдържанието на акриламид в бебешките храни на зърнена основа. По-ниското съдържание на акриламид в хляб и кафе доведе да приблизително 30 %-но понижение на експозицията на акриламид съгласно подробните данни за консумация от две държави.

 

Хранителната промишленост е разработила доброволни мерки, като така наречения подход на „кутия с инструменти”, който осигурява насоки за подпомагане на производителите и преработвателите при идентифицирането на начини за понижаване на нивата на акриламид в съответните продукти. Ще отнеме известно време всички сектори на промишлеността да приложат такива промени. При оценка на данните се установява, че изглежда има тенденция към леко понижаване на експозицията. Все пак тенденцията не е еднаква за всички групи храни. Като се даде известно допълнително време ще бъде по-лесно да се измери по-ясно влиянието на промените в преработвателните процеси. Все пак средните нива на акриламид, особено за картофените чипсове и хляба изглежда са се понижили във времето съответно от 678 на 628 µg/kg и от 274 на 136 µg/kg. Последното понижение може отчасти да се дължи на промени при производството на картофените чипсове, внедрени от хранителната промишленост. Понижението от 427 на 253 µg/kg на съдържанието на акриламид в кафето може да се дължи на първоначално установено по-високо от реалното ниво, защото до момента няма подходящи мерки за намаляването му.

 

 

Архив