17-03-2015

Доклад на ЕС за тенденциите и източниците на зоонози, зоонозни агенти и
хранителни взривове през 2012

The European Union Summary Report on Trends and Sources of Zoonoses, Zoonotic Agents and Food-borne Outbreaks in 2012

Ку треската в Европа през 2012 г

Архив