29-04-2024

Докладът на Европейския съюз относно остатъци от пестициди в храни за 2022 г., както и визуализация, предоставяща по-лесен, достъпен и интерактивен начин за преглед на данните са публикувани на следния електронен адрес:

https://multimedia.efsa.europa.eu/pesticides-report-2022/

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието и храните
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив