29-02-2024

На 28 февруари 2024 г. EFSA публикува Обобщен доклад на Европейския съюз относно антимикробната резистентност (АМР) на зоонозни и индикаторни бактерии от хора, животни и храни за периода 2021 - 2022 г.

Пълният текст на доклада е достъпен на:

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2024.8583

Докладът е придружен от интерактивна визуализация на данните по начин удобен за потребителя. Данните са преведени на френски, немски, италиански и испански език.

Интерактивният инструмент е достъпен на следния линк:

https://multimedia.efsa.europa.eu/dataviz-2022/index.htm

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието и храните
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив