19-08-2020

EFSA публикува доклад на тема „Промените в климата, като двигател на нововъзникващите рискове за безопасността на храните и фуражите, здравето на растенията и животните и качеството на храните“, достъпен на следния линк: https://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/en-1881

Наскоро EFSA завърши работа по проект CLEFSA (Тhe CLimate change and Emerging risks for Food SAfety), свързан с разработване и тестване на нови методологии за идентифициране, характеризиране и анализ на нововъзникващите рискове, свързани с изменението на климата.

В тази връзка EFSA организира виртуална информационна сесия, която ще се състои на 8 -ми октомври 2020 г., от 9:00 до 12:00 ч. (Централно Европейско време, CET)

Можете да се регистрирате за участие, като използвате електронния формуляр, достъпен на следния линк: https://events.efsa.europa.eu/event/ar/124/clefsa

Краен срок за регистрация - 30.09.2020  г.

Моля, обърнете внимание, че регистрацията може да приключи, след като бъде достигнат максималният брой от 500 участници.

За въпроси, можете да се свържете директно на е-мейл:  events@efsa.europa.eu.

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив