04-12-2019

В доклада са включени данни от мониторинга на трансмисивната спонгиформна енцефалопатия (TSE) през 2018 г., от всички държави-членки на ЕС., Исландия, Норвегия, Швейцария и Северна Македония.

 Докладът е публикуван на електронната страница на EFSA на следния линк: https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5925

 Допълнителна информация можете да намерите на следния линк: https://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/transmissible-spongiform-encephalopathies-tses

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига

Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис 
III,  136
1618, София

БЪЛГАРИЯ

EFSAfocalpoint@mzh.government.bg

http://corhv.government.bg/

http://focalpointbg.com/

 

Архив