31-05-2021

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ОТПРАВИ ЗАПИТВАНЕ КЪМ САЩ ЗА
СИТУАЦИЯТА С ЕПИДЕМИЧНАТА ДИАРИЯ ПО СВИНЕТЕ ПРИЧИНЕНА
ОТ НОВ КОРОНАВИРУС, РАЗЛИЧЕН ОТ ВИРУСА НА ТРАНСМИСИВНИЯ
ЕНТЕРИТ ПО СВИНЕТЕ (*)
 
Проф. д-р Бойко Ликов
 
На 14 април 2014 г д-р Ван Гутем, директор на Directorate G- Veterinary and International Affairs към Европейската комисия отправя запитване към д-р Джон Клифорд, зам. администратор на APHIS Veterinary Service program, USDA Animal Health and Plant Protection Service относно ситуацията с епидемичната диария по свинете в САЩ.
Напомня се, че в договора за взаимно сътрудничество във ветеринарната област между ЕС и САЩ e залегнало задължението всяка страна да информира своевременно за значителни промени в здравния статус на животните. За съжаление досега ЕК не получила никаква информация, въпреки, че има данни за развитието на голяма епизоотия на епизоотична диария по прасетата. Преди около месец Френската ветеринарна служба е отправила питане към ЕК за ситуацията по отношение на тази инфекция в САЩ. Притеснителното е, че този вирус се разпространява в САЩ независимо от добрите мерки за биосигурнаст на свиневъдните обекти. Засегнати са 33 щата и са умрели няколко милиона предимно малки прасета.
Д-р Гутем заявява, че въз основа на наличната информация в САЩ циркулира нов щам на тази инфекция, който се разпространява бързо и взривообразно и нанася значителни икономически загуби на целия сектор. В тази връзка свиневъдите в ЕС и Европейската комисия са изключително загрижени от опасността този щам да проникне на територията на Европа.
Във връзка с тази сложна и неизяснена ситуация Европейската комисия моли USDA да предостави информация по следните въпроси:
1. Характеристика на вируса причиняващ епидемичната диария при свинете (патология, епизоотология, вирусология, молекулярно секвениране).
2. Мерки за недопускате разпространението на вируса със свине и продукти от свине.
3. Информация за кръвните продукти от свине произвеждани в САЩ. Здравните изисквания към такива продукти са залегнали в Section 2, Chapter II на Анекс Х на Регламент (ЕU) 142/2011
 
 
Източник:
European Commission, Health and consumer Directorate G- Veterinary and International Affairs, Director, Brussels, SANCO G2/SB/Ip (2014) 1235426

Архив