17-03-2015

 

 

Понастоящем няма доказателства, че консумацията или боравенето с храни, замърсени с Метицилин резистентен Стафилококус ауреус (МРСА) води до повишен здравен риск при хората, съгласно последния научен доклад на Европейските институции по обществено здраве.

 

По искане на Европейската комисия Европейският орган по безопасност на храните (ЕОБХ) и Европейският център за контрол на заболяванията и профилактика достигнаха до заключението, че животните, от които се произвеждат храни, като прасета, телета и пилета бройлери, са често носители, без да проявяват симптоми, на  специфичен щам на МРСА, наречен СС398. Все пак, докато храната може да се замърси с МРСА, понастоящем няма доказателства, че консумацията или боравенето със замърсена храна може да доведе да повишен здравен риск за хората. Докладът отбелязва също, че хората, които са в контакт с живи животни, носители на щам СС398 на МРСА, биха могли да са в риск от инфекция. Специфичният щам на МРСА би могъл да се свързва, макар и рядко, със сериозни инфекции на кожата и меките тъкани, пневмония и отравяне на кръвта при хората.

 

Домашните любимци също могат да се заразят с МРСА, когато бактерият преминава първо от хората към тях и след това обратно към хората. Документът отбелязва важността на основните хигиенни мерки, особено миенето на ръцете преди и след контакта с животните, и при възможност, избягване на директен контакт с носни секрети, слюнка и рани.

 

Заключението на доклада е, че тъй като движението на животните и контактът между живите животни и хората са вероятно важни фактори при предаването на МРСА, най-ефективните мерки за контрол ще са тези във фермата.

 

В паралелен преглед, Европейската агенция по лекарствата разгледа риска от заразяване на добитъка и домашните любимци с МРСА в контекста на разрешаването и употребата на антимикробни ветеринарни лекарствени продукти. Комитетът по медицински продукти за ветеринарна употреба към тази агенция установи, че МРСА е резистентен на почти всички антибиотици от групата на бета-лактамните, и много често – на други антимикробни препарати. Разумното използване на антимикробни препарати при животните трябва да остане като ключова мярка. Комитетът препоръча мониторинг на приемането на антимикробни препарати от животните с цел идентифициране на случаи на излишна употреба. Комитетът препоръча също да се избягва прилагането при животни на лекарства, използвани последно при хората за лечение на МРСА, с цел осигуряване на тяхната продължителна ефективност при хората.

 

Инфекциите с МРСА са широко разпространени в болниците на много държави членки на ЕС и са главна причина за вътреболнични инфекции, което може да доведе до тежко заболяване, и в някои случаи – с фатален изход. През последните години също така е установена връзка между инфекциите с МРСА при животните и инфекциите с МРСА при хората. Там, където е установен МРСА сред животни, използвани за производство на храни, хората, които са в контакт с тези животни, като фермери, ветеринарни лекари и техните семейства, са с повишен риск от заразяване с МРСА. С цел повишаване на вниманието към проблема, Европейският център за контрол на заболяванията и профилактика подкрепя разумното използване на антибиотици при животните, от които се произвеждат храни.

Архив