17-03-2015

Европейският орган по безопасност на храните (EFSA), Европейският център за контрол и превенция на болестите (ECDC) и Европейската асоциация по лекарствата (EMEA) публикуваха общ научен доклад за метицилин-резистентния Staphylococcus aureus (MRSA) в селскостопански животни, домашни любимци и храни.


По искане на Европейската комисия, Панелът на EFSA по биологични опасности и ECDC направиха заключение, че животни, отглеждани за производство на храни, такива като прасета, телета и бройлери често безсимптомно носят специфичен щам на MRSA, наречен CC398. Въпреки че храната може да бъде замърсена с MRSA, понастоящем няма доказателства, че консумацията или обработката на замърсена храна може да доведе до повишен здравен риск за хората. Докладът отбелязва, че хората в контакт с живи животни, носители на CC398, могат да бъдат изложени на риск от заразяване. Този специфичен щам на MRSA е бил свързван, макар и рядко, със сериозни инфекции на кожата и меките тъкани, пневмония и отравяне на кръвта у хора. Домашните любимци могат също да бъдат заразени с MRSA, като бактерията преминава първо от хората в животните и след това – обратно в хората. Документът отбелязва важността на основните хигиенни мерки, особено миенето на ръцете преди и след контакт с животни и, ако е възможно, избягване на контакт с носни секрети, слюнка и рани.

Докладът заключава, че, тъй като движението на животните и контактите между живи животни и хора изглежда са важни фактори за предаването на MRSA, най-ефективните контролни мерки ще бъдат на ниво ферма.

В паралелен обзор, Европейската асоциация по лекарствата потърси риска за колонизиране или инфекция в селскостопански животни и домашни любимци с MRSAв контекста на оторизация и използване на антимикробни ветеринарни препарати. Комитетът за лекарствени средства за ветеринарна употреба (CVMP) намери, че MRSA е резистентен на виртуално всички антибиотици от бета-лактамната група [1], и много често и на други антимикробни средства. Разумното използване на антимикробни средства при животни трябва да остане ключова мярка, като CVMP препоръчва мониторинг на консумацията на антимикробни препарати от животните, за идентифициране на източници на ненужна употреба. Комитетът препоръча и да не се използват човешки лекарства за MRSA за лечение на животни, за да се гарантира продължаването на ефективността им у хора.

MRSA
инфекциите са широко разпространени в болници в много страни членки на ЕС и са главна причина за вътреболнични инфекции, които могат да доведат до тежко заболяване и в някои случаи – и до фатален край. През последните години беше установена и връзка между MRSA у животни и у хора. В регионите от ЕС, където е намерен MRSA у животни, отглеждани за храна, хората в контакт с тези животни – фермери, ветеринари и семействата им, са изложени на риск от инфекция с MRSA. Като се има предвид тежестта на такова инфектиране, ECDC подкрепя мерки за осигуряване на разумно използване на антибиотици при животни, отглеждани за храна. Чрез Европейския ден за внимание към използване на антибиотиците ECDC е ангажиран активно в инициативи за повишаване на информираността за рисковете, свързани с неправилно използване на антибиотици и за отговорното прилагане на антибиотиците.
Виж пълния доклад на адрес:
See the full joint Scientific Report.

За повече информация за работата на ECDC, EFSA и EMEA:
www.ecdc.europa.eu
www.efsa.europa.eu
www.emea.europa.eu

Архив