13-05-2021

Европейският орган по безопасност на храните (EFSA) създаде уебстраница, посветена на „EFSA и COVID-19“.

Електронната страница „EFSA и COVID-19“ съдържа актуализирани данни за COVID-19 и възможната му връзка с хранителната верига и очертава приноса на EFSA по темата.

Както вече беше отбелязано в предишни становища, досега няма доказателства, че храната е източник или път на предаване на COVID-19.

Научните данни показват, че вирусът SARS-CoV-2 се предава от човек на човек, с инфекциозен аерозол, генериран при кихане, кашляне или при директен контакт между хората.

Не може да се изключи възможността за заразяване след контакт с повърхности, включително повърхности на храни или опаковки, контаминирани с SARS-CoV-2 и в последствие пренасяне на вируса върху лигавиците на носа, очите или устата. Към момента няма убедителни доказателства за тази форма на предаване на вируса.

Предвиден е и раздел с въпроси и отговори, включително относно SARS-CoV-2, като са предоставени връзки към съответните страници/източници на информация.

Страницата е достъпна на английски, немски, френски, испански и италиански език (EN, DE, FR, ES и IT), на следния линк: https://www.efsa.europa.eu/en/topics/efsa-and-covid-19

 

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив