31-05-2021

 

Изследване на Flash Eurobarometer, представено от Европейската комисия на 9 октомври, разкрива, че гражданите на Европа общо възприемат отрицателно клонирането на животни за производство на храни.

Изследването беше проведено за оценка на отношението на европейците към клонирането на животни. То показа, че преобладаващото мнозинство от гражданите на Европа имат добри познания за клонирането на животни (осем от всеки десет правилно дефинираха клонирането като “правене на идентично копие на съществуващо животно”). На второ място, изследването показа, че голяма част от тях имат отрицателно отношение към клонирането за човешка консумация – 91% чувстват, че дългосрочният ефект от клонирането на животни върху природата е неизвестен, а 84% заявяват, че няма достатъчен опит за дългосрочния ефект за здравето и безопасността от използването на клонирани животни за храна.

По отношение на това кога клонирането може да бъде прието, средно 58% от анкетираните отбелязват, че клонирането на животни за производство на храна не трябва никога да бъде приемано, 41% мислят, че може да бъде прието, за да се подобри устойчивостта на животните срещу болести, а 44% мислят, че може да бъде прието за запазване на редки животински видове.

Комисарят на ЕС по здравето Андрула Василиу приветства ценните данни, осигурени от изследването на отношението на гражданите на Европа към използване на технологии за клониране на животни за производство на храни. Комисията на Европа сега има пред себе си изследването на Eurobarometer и ще продължи с анализа на тези елементи, преди да обсъжда дали са необходими действия и какви да бъдат те.

За повече информация вижте:

http://ec.europa.eu/food/food/resources/docs/eurobarometer_cloning_en.pdf

Архив