18-06-2018

5 декември 2008 - Женева – Международни експерти определиха поносим дневен прием (TDI) за меламин, химическо съединение, открито наскоро в замърсени млечни продукти. Този TDI е резултат от съвещание, организирано от СЗО в Отава, Канада през тази седмица. Той е по-нисък от предишните, предложени от някои национални органи по безопасност на храните.
"Очакваме това по-добре да ръководи органите в опазването на здравето на тяхното общество," каза директора по безопасност на храните в СЗО д-р Йорген Шлундт при закриване на съвещанието.
Международните експерти, събрани от СЗО не определиха “безопасно” ниво на меламин, а “поносимо” ниво. Меламинът е замърсител, който не трябва да присъства в храни, но понякога това е неизбежно. TDI представлява поносимото количество на неизбежния замърсител в храна, което човек може да погълне дневно без оценим риск за здравето. TDI е предназначен да подпомогне националните органи за определяне на безопасни граници в храни за целите на изтеглянето от пазара, ако се открие меламин в резултат на умишлено фалшифициране.
TDI за меламин е определен на 0.2 mg/kg телесно тегло. Въз основа на това, един 50-килограмов човек има поносим дневен прием на меламин от 10 mg.
TDI се отнася само за меламин. TDI за само цианурова киселина остава 1.5 mg/kg телесно тегло. Наличността на меламин едновременно с цианурова киселина изглежда доста по-токсична, но няма адекватни данни за пресмятане на здравно-ориентирана насока за такава комбинирана експозиция.
"В същото време границите за меламин в бебешки млека (1 част на милион или ppm) и в други храни (2.5 ppm), въведени от много страни, осигуряват значителна граница на безопасност в сравнение с TDI," добавя д-р Шлундт.
На съвещанието за разглеждане на токсикологичните аспекти на меламина и циануровата киселина присъстваха 21 експерти.

Архив