28-03-2022

Институтът по зоопрофилактика в гр. Терамо, Италия (Instituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "Giuseppe Caporale") Ви кани да участвате в електронен курс на обучение на тема: Треска от долината на Рифт (Rift Valley Fever)

Обучението е насочено към националните ветеринарни власти и органите по обществено здравеопазване на държавите-членки на ЕС.

Целта на курса за самообучение е участниците да получат базови познания за болестта на Треска от долината на Рифт (RVF).

Материалите, свързани с обучението са достъпни на английски език.

Информация за курса    -    https://focalpointbg.com/files/Ecourse%20RVF/RVF_learning_project_.pdf                               

Регистрационна форма -     https://focalpointbg.com/files/Ecourse%20RVF/Participation_form_(4).xlsx

 

Регистрирация за участие – в срок до 30.04.2022 г.

Курсът ще бъде достъпен до месец декември 2022 г.

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив