17-03-2015


Становище на Германския институт по оценка на риска (BfR) No. 015/2011, 26 май 2011

BfR препоръчва за момента потребителите, като предпазна мярка, да се въздържат от консумация на сурови домати, краставици и зелена салата. Този съвет, засягащ главно стоки, налични в Северна Германия, ще е валиден докато текат изследванията за взрива от инфекция.

Според информацията, предоставена от Института “Роберт Кох” броят на новите случаи на заболяването продължава да се увеличава, особено в Северна Германия. Така че, трябва да се приеме, че източникът на заразата е все още активен. Откриването на EHEC в краставици в Хамбург, които бяха, между другите, внесени от Испания, предизвика няколко предупреждения чрез системата за бързо реагиране в Европа. Все още не е доказано, че подтипът EHEC от анализираните краставици е същият, както този, открит в пробите от изпражненията на пациентите.

Органите за мониторинг на храните на федералните щати понастоящем изследват пътищата на разпространение на замърсените краставици от мястото на продажбата до мястото на произход. Изследванията по хранителната верига са не само за защита на потребителите от нови инфекции, а и за изясняване защо към момента няма или има само изолирани случаи в други области на Германия и Европа.

BfR ще адаптира препоръките си за консумация веднага щом находките от наблюдението и проследяването на храните позволят стесняване на източниците на инфекция или значителното намаляване на броя на новите случаи даде възможност за заключение, че източникът на инфекция вече не съществува.

BfR поддържа становището, че обикновените хигиенни мерки, като измиване и обелване в момента не са достатъчни за трите заподозрени зеленчуци, тъй като и малък брой бактерии може да отключи инфекция с EHEC. Въпреки че измиването намалява броя на микробите, то не елиминира патогена по безопасен начин. При контакта с ръцете по време на белене има риск от разпространението на микроба в кухнята. EHEC е напълно унищожена само след топлинна обработка на зеленчуците.

Консумацията на една или повече от гореспоменатите храни би обяснила, в случая със замърсяване с патогена EHEC, големият брой на случаите с ХУС, но не може да бъде изключено, че и други храни са възможни източници на инфекцията.

www.bfr.bund.de

 

Архив