06-06-2022

В периода 28 – 30 септември 2022 г. ще се проведе ЕFSA Parma Summer School.

Лятното училище, издание 2022 г., ще бъде с фокус: „ Оценка на риска в сферата на регулираните хранителни продукти“ и се организира от Европейския орган за безопасност на храните (EFSA), съвместно с Университета в гр. Парма, училището за изследвания на храни и хранене и католическия университет „Sacro Cuore“, гр. Пиаченца.

То предоставя на изследователи, в ранните етапи от кариерното им развитие, както и други учени, представители на обществени институции, неправителствени организации и европейски агенции, възможност почерпят опит и знания от утвърдени експерти в областта на оценката на риска в сферата на регулираните хранителни продукти.

Тази година изданието ще бъде в онлайн формат.

Няма такса участие!

Можете да се регистрирате за участие в срок до 30.06.2022 г., на уебсайта на събитието, тук: EFSA | Home (europa.eu) 

За да се запознаете с програмата на събитието, моля последвайте следния линк: https://events.efsa.europa.eu/summerschool2022/sc-programme

Повече информация е достъпна също така на електронната страница на Българския контактен център - ……………………. и на Европейския орган за безопасност на храните - Risk Assessment of regulated products - Parma Summer School 2022 | EFSA (europa.eu)

 

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив