24-04-2020

EFSA разработва изключително интересна  и полезна поредица от карти за проучване на вредителите в областта на здравето на растенията. Първите готови 10 от общо 28 карти, които са предназначени да подпомогнат държавите членки при планиране на техните годишни проучвания  за карантинни вредители, са достъпни в дигитален (цифров) формат тук - https://efsa.maps.arcgis.com/apps/MinimalGallery/index.html?appid=f91d6e95376f4a5da206eb1815ad1489&utm_medium=email&utm_source=fp&utm_campaign=iyphpest, и са съвместими също и със смартфон.  

Картите съдържат материали, които са от съществено значение за извършване на проучвания, които са в съответствие с настоящите международни стандарти, като актуална информация за разпространението на вредителите, обхватът на гостоприемниците им, тяхната биология и рисковите фактори, както и наличните методи за откриване и идентификация.

Картите са част от инструментариум за наблюдение на вредители по растенията, който се състои от специфични за вредителите документи, като карти за проучване и документи, които са от значение за всички вредители, които ще бъдат изследвани, включително общи насоки за проучване и информация за подходящ софтуер.

Останалите 18 карти ще бъдат адаптирани към новия формат по-късно тази година.

Можете също така да откриете повече информация за работата на EFSA в областта на здравето на растенията и по-специално относно наблюдението на вредителите в рамките на Международната година на здравето на растенията, на следния1 линк: https://bit.ly/2vN3pMy

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив