17-03-2015

 Изявление на EFSA за рисковете за общественото здраве
от наличието на меламин в бебешко мляко и други млечни продукти от Китай

 (Въпрос No. EFSA-Q-2008- 695) 

Издадено на 24 септември 2008

 

 Резюме

             Европейският орган по безопасността на храните (EFSA) получи искане на 19 септември 2008 г. от Комисията на Европа, Дирекция “Здраве и потребители” за спешна научна консултация по рисковете за човешкото здраве от възможното наличие на меламин в съставни хранителни продукти, внесени от Китай в ЕС. Имайки пред вид спешността на искането за консултация EFSA издаде становище според член 13 b от “Решението за създаването и дейностите на Научния комитет и панелите”, прието от Управителния борд на EFSA на 11 септември 2007 г.

             През 2008 високи нива на меламин в бебешки млека и други млечни продукти доведоха до много тежки ефекти върху здравето на китайски деца. Вносът на мляко и млечни продукти от Китай е забранен в ЕС, но е възможно съставни хранителни продукти, като бисквити и шоколад, които могат да бъдат приготвени със замърсено сухо мляко, да са достигнали ЕС. Затова Комисията на Европа поиска от EFSA да осигури научна консултация за риска за човешкото здраве, свързан с наличието на меламин в такива съставни храни.

             Основният таргетен орган за меламинова токсичност е бъбрекът. Има несигурност по отношение на периода от време за развиването на увреждане на бъбреците. Затова EFSA приложи поносим дневен прием от 0.5 mg/kg телесно тегло за разглеждане на възможните последици за здравето, които могат да настъпят при постоянна консумация на продукти, замърсени с меламин в рамките на сравнително кратък период.

             EFSA беше помолен да разгледа въздействието върху здравето от експозиция на меламин чрез консумацията на замърсени бисквити и сладкарски изделия. Въз основа на наличните данни EFSA разработи теоретични сценарии за експозиция за бисквити и шоколад, съдържащи мляко на прах за деца и възрастни. В отсъствието на актуални данни за млякото на прах EFSA използва най-високата стойност на меламин (приблизително 2500 mg/kg), регистрирана в китайско бебешко мляко, като основа за най-лошия сценарий.

             Въз основа на тези сценарии, оценената експозиция на поражда загриженост за здравето на възрастните в Европа, ако консумират шоколад и бисквити, съдържащи замърсено сухо мляко. Деца с умерена консумация на бисквити, млечна нуга и шоколад, приготвени с такова мляко на прах също не биха надвишили поносимия дневен прием. Все пак, в най-лошите сценарии с най-високо ниво на замърсяване, децата с висока дневна консумация на такива продукти, съдържащи високи нива на сухо мляко, биха надвишили поносимия дневен прием. Децата, които консумират и такива бисквити, и такъв шоколад могат потенциално да надвишат поносимия дневен прием три пъти. Все пак, EFSA отбеляза че понастоящем не е известно дали сценарии за експозиция от такова високо ниво могат да се случат в Европа.

 

Архив