08-09-2023

Европейският орган по безопасност на храните (ЕОБХ) въвежда нов подход при работа си с държавите членки, чрез създаването на база данни с индивидуални научни съветници (Individual Scientific Advisors - ISA), които да подпомагат ЕОБХ в подготвителната работа при изготвяне на научни становища и в дейностите по комуникация на риска.

Подходът с индивидуалните научни съветници (ISA) е пряк и ефективен начин за предоставяне на експертна дейност в конкретни области в сферата на дейност на ЕОБХ.

Възлагането на дейности от страна на ЕОБХ ще бъде посредством подписване на споразумение (договор) с експерта, с фиксирано дневно възнаграждение, в размер на 360 евро/ден. В повечето случаи ангажиментите ще се изпълняват дистанционно и резултатите ще се изпращат по електронен път.

В случай на интерес от Ваша страна, поканата за изразяване на интерес е достъпна на електронната страница на ЕОБХ, на следния линк: Notice of call for expressions of interest - Scientific and Technical Support - Various Scientific and Communication Profiles - EFSA Careers (europa.eu), където са описани подробно условията на поканата, включително изискванията към кандидатите.

Списъкът с индивидуални научни съветници ще бъде валиден максимум 5 години.

За да научите повече, вижте инфографиката, тук. EFSA ISA scheme: WHY, WHAT, HOW | EFSA (europa.eu)

 

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието и храните
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив