03-12-2018

Информираме, че EFSA публикува на електронната си страница интерактивна платформа, която позволява на специалистите по хранене и други здравни специалисти да правят бързи и лесни изчисления, като използват диетичните референтни стойности (DVRs), предложени от EFSA.

Платформата се нарича „ DRV Finder“ и позволява търсене по групи от населението или хранителни вещества, което позволява на потребителите да селектират и комбинират необходимата им информация от 32-те становища по тази тема, които EFSA е публикувала през последните години.

 Повече информация, както и линк към платформата са достъпни на следния линк: https://www.efsa.europa.eu/en/press/news/181129-1.

 

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига

Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III,  136
1618,
София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg

http://corhv.government.bg/

http://focalpointbg.com/

Архив