31-05-2021

Дирекция “Одити и анализи в областта на здравето и храните“ към  ГД САНТЕ (бивша Служба по храните и ветеринарните въпроси – FVO) извършва  одити, инспекции и свързани с тях дейности, насочени към гарантиране, че законодателството на ЕС относно безопасността на храните и фуражите, здравето на животните, хуманното отношение към животните, здравето на растенията и в областта на медицинските изделия се прилага правилно и е в сила. Това означава, че гражданите на ЕС се радват на високо ниво на безопасност и че стоките се търгуват при безопасни условия. Повече информация за Дирекция  “Одити и анализи в областта на здравето и храните“ към ГД САНТЕ, можете да откриете тук - Health and Food Audits and Analysis | Food Safety (europa.eu)

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив